Quà Tặng Ý Nghĩa - Khích Lệ Tinh Thần

"Stay Hungry - Stay Foolish"

(Hãy luôn khao khát, hãy cứ dại khờ)

Hãy luôn khao khát: Chỉ có luôn khao khát thì mới có thể tạo nên sự sáng tạo, đổi mới làm thay đổi được cuộc sống.
Hãy cứ dại khờ: Để chúng ta dám mạo hiểm, dám trải nghiệm cái mới, dám mơ ước và sống đúng với đam mê của mình, đừng sợ sai mà hãy dũng cảm đến với cái mới.

Đây thực sự là một bộ sưu tập các sản phẩm pha lê "hạt giống tâm hồn", hãy để nó trên bàn làm việc để nhắc nhở chúng ta sống tốt hơn mỗi ngày.

Hãy gửi cho chúng tôi câu nói yêu thích, bạn sẽ có một tác phẩm ưng ý!

 

Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
0 đ