Quà Tặng Thầy Cô

Có những người đứng trên bục giảng nhưng chỉ được gọi là "thầy" ngoài miệng. Có những người không đứng trên bục giảng nhưng vẫn được mọi người gọi là thầy, đó chính là tình cảm xuất phát từ tâm.

Hãy trân trọng những thầy cô đã dạy chúng ta bằng cả cái tâm bạn nhé, đó chính là: Uống nước nhớ nguồn - Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Chúng tôi có nhiều loại quà tặng có thể gửi gắm sự trân trọng của bạn đến thầy cô của mình.

Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác