Quà Tặng Sếp

- Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức (Trời dịch chuyển mạnh mẽ, người quân tử tự cường phấn đấu vươn lên không ngưng nghỉ).

- Đó là một hình ảnh đẹp của một người làm Sếp, một hình ảnh không ngừng nghỉ, cố gắng phấn đấu vì đội ngũ, vì anh em công ty. Hàng ngày, hàng đêm phải thao thức để lo lắng sao cho vẹn toàn.

- Hãy tri ân Sếp bằng một món quà pha lê ý nghĩa. Có thể Sếp không thể hiện ra mặt, nhưng chắc chắn Sếp sẽ rất vui.

Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác