Tặng Đối Tác

Tặng quà là phải ý nghĩa, không ý nghĩa đừng tặng quà!

- Việc lựa chọn một món quà để tặng những người quan trọng thường là vấn đề đau đầu, chưa chắc người đó đã thích những món quà có giá tiền cao.

- Pha lê khắc 3D với các biểu tượng ý nghĩa đi kèm lời chúc là món quà phù hợp nhất bởi vì pha lê là một chất liệu cao cấp, mang sự may mắn cho người sử dụng.

- Đặc biệt: sản phẩm này sẽ được đối tác đặt tại các vị trí trang trọng.

- Chúng tôi tự hào là đối tác được lựa chọn thực hiện sản phẩm quà tặng tổng thống Barack Obama trong chuyến viếng thăm Việt Nam

Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác