Tặng Người Thân

- Chúng ta thường thờ ơ đối với những người gần gũi nhất cho đến một ngày chợt nhận ra chỉ có họ mới là những người luôn luôn lo lắng, bên cạnh chúng ta những lúc khó khăn, hoạn nạn.

- Thời gian không chờ một ai, đừng để muộn rồi hối hận. Hãy quan tâm, chăm sóc và vun đắp tình cảm với người thân ngay từ hôm nay bằng những món quà tặng cá nhân hóa ý nghĩa.