Vật phẩm để bàn pha lê

- Chặn giấy và các vật phẩm cắm bút, để namecard chắc chắn là những sản phẩm không thể thiếu trên bàn làm việc.

- Tuy nhỏ, nhưng đó là những vật phẩm xuất hiện thường xuyên nhất trong tầm mắt, là một giải pháp rất tốt cho thương hiệu.

0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác
Thông số vừa chọn không phù hợp với kích thước này. Hãy chọn kích thước khác